Building solutions

PVC ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ

PVC водоспиращите ленти предотвратяват навлизането на вода през зоната на  деформационните и работни фугите на бетоновите конструкции.

Най-голямо приложение намират при: пречиствателни станции, резервоари, канали, язовири, плувни басейни, тунели, фундаменти или друг тип бетонови конструкции, при които проникването на вода трябва да бъде контролирано или да не се допуска.

 

  • Водоспираща лента за централно разположение без компенсатор - тип A

 

Използва се за вътрешно приложение, за работни фуги. Прикрепя се лесно за армировката, чрез скоби, захващащи се за крайните фиксиращи крачета на лентата.

  • Водоспираща лента за централно разположение с компенсатор - тип D

 

Използва се за вътрешно приложение, за поемане на деформациите при дилатационни фуги.  Поставена в центъра на бетоновия елемент, осигурява устойчивост на хидростатично налягане  и от двете страни.  Лесно се прикрепя към армировката, чрез специални фиксиращи скоби.

  • Водоспираща лента за външно разположение без компенсатор - тип AE

 

Залага се външно, за изолиране на работни фуги. Може да се закрепи с пирони за кофража – при изливане на стени, или директно за подложения бетон (основата), при изливане на фундаментни плочи.

  • Водоспираща лента за външно разположение с компенсатор - тип DE

 

Използват се за осигуряване на водонепропускливост при деформационни фуги. Закрепят  се директно за кофража или за подложения бетон.