Хидроизолационни материали

8 публикации

COMBIDIC-2K-CLASSIC

Детайли Описание Напълнен с полистирол. Безшевна, безшевна, структурна водонепроницаема мембрана. Подходящ за всички конвенционални субстрати в строителството. Без разтворител. Обикновено и икономично приложение. Добро съпротивление на срив. Хидроизолационни материали до DIN 18533-3 и DIN EN 15814. Подходящ като лепило за изолационни, защитни и дренажни плоскости. Rainfast след кратък период от […]

COMBIDIC-1K

Детайли Описание Еднокомпонентно, полистиролово, полимерно модифицирано битумно покритие. Водоустойчива мембрана в съответствие с  DIN 18533-3 и DIN EN 15814. Може да бъде нанесена с мистрия. Свързване на защитни и дренажни плоскости. ASOL-FE е подходящ като грунд за грундиране (1:5 с вода). Разходна норма: Около 4.0 – 5.0 литра/m²/състояние на експозицията. […]

ASOL-FE

Детайли Описание Несъдържащо разтворители, пулверизирано, с възможност за разпръскване, с четкащо се защитно битумно покритие за минерални субстрати. Използва се като предварително третиране на полимерно модифицирани битумни покрития, като напр. COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM и KSK-Abdichtungsbahn. Разходна норма: 200 – 250 ml/m²  за пласт (мин 2 пласта). Артикулен-№. Цвят Опаковка Единица/Палет […]

PVC ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ

PVC водоспиращите ленти предотвратяват навлизането на вода през зоната на  деформационните и работни фугите на бетоновите конструкции. Най-голямо приложение намират при: пречиствателни станции, резервоари, канали, язовири, плувни басейни, тунели, фундаменти или друг тип бетонови конструкции, при които проникването на вода трябва да бъде контролирано или да не се допуска.   Водоспираща лента за централно […]

СИНТЕТИЧНА ВОДОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА AQUAFIN CJ-6

Термопластична експандираща лента за хидроизолация на конструктивни фуги PRODUCT DETAILS Description Elastic application. Rapid and intense swelling. Completely dimensionally stable even at high temperatures. Swelling process inexhaustible and often reversible. Suitable for fresh water and salt water. Certified general technical approval. Thickness: 5 mm, width: 20 mm.   Article-No. Color […]

AQUAFIN®-IC

Хидроизолация с кристализация в бетона PRODUCT DETAILS Description Cementitious, capillary active waterproofing slurry for the secure waterproofing of concrete substrates also against negative water pressure. External and internal waterproofing in cellars, lift pits, foundations, floor slabs etc. Waterproofing of containers for potable and service water, retaining tanks, water treatment plants […]